Zarząd Polskiego Związku Unihokeja informuje o zakończeniu postępowania na wybór Partnera Technicznego (dostawcy sprzętu) bez wyłonienia zwycięzcy. Powyższe podyktowane jest koniecznością doprecyzowania wykazu zamawianego sprzętu oraz jego jakości.