Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu Prezesa Zarządu Podkarpackiego Związku Unihokeja /PoZU/:

Prawie rok mija od założycielskiego spotkania Związku Unihokeja na Podkarpaciu, które odbyło się w 23 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie, przy okazji Walnego Zebrania Podkarpackiego Akademickiego Związku Sportowego.

Wysiłki, które podjęliśmy w środowisku AZS, w którym od 2003 roku organizujemy Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia w unihokeju oraz działalność społeczna nauczycieli w Szkolnym Związku Sportowym na Podkarpaciu, przyniosły wielki skok organizacyjny, poprzez powstanie Podkarpackiego Związku Unihokeja /w skrócie PoZU/. Wszyscy, którzy przechodzą ścieżkę legislacyjną, rejestrując stowarzyszenie, muszą przyznać, że nie jest łatwo. To dużo pracy własnej oraz uzupełnienia "papierów" w sądzie. Niemniej upór i konsekwencja w działaniu w końcu zostały nagrodzone i po 11 miesiącach przyniosły wymierne efekty.

Muszę przyznać, że wielkie wsparcie w tym względzie otrzymałem od Polskiego Związku Unihokeja, szczególnie od Tomasza Wojciechowskiego, Marka Chomnickiego oraz Roberta Benkesa, którzy zobaczyli potencjał unihokeja na Podkarpaciu, gdzie w strukturach Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego w/w dyscyplina sportu daje wymierne wyniki w postaci dużej ilości dzieci i młodzieży, biorących udział w rywalizacji szkolnej, poczynając od szczebla gminy, powiatu, województwa, a na szczeblu ogólnopolskim z ogromnymi sukcesami naszych drużyn szkolnych kończąc. Do pełni szczęścia brakowało organizacji, która wspierałaby unihokej na Podkarpaciu, dbając o jego pozytywny wizerunek, szkoląc instruktorów, sędziów, prowadząc warsztaty dla nauczycieli i studentów oraz organizując regularne rozgrywki dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Nieocenioną pomoc otrzymałem od Ryszarda Koniecznego i Artura Sowy z Politechniki Rzeszowskiej, którzy każdy mój pomysł na unihokej traktowali poważnie i byli zawsze gotowi na współpracę. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy odbyły się dwa szkolenia instruktorskie na Politechnice Rzeszowskiej oraz Super Finał Mistrzostw Polski seniorów i seniorek, z udziałem naszej drużyny z Podkarpacia - Wilków Sanok.

Osobne podziękowania kieruję do Janusza Zielińskiego - Prezesa AZS na Podkarpaciu i Andrzeja Lisiaka - sekretarza podkarpackiego AZS, którzy w roku 2003 dali się przekonać do gry w "dziwną dyscyplinę", jaką wtedy był dla wielu unihokej i pozwolili się „przytulić” i „zorganizować” w 100-lecie odzyskania niepodległości w stowarzyszenie – Podkarpacki Związek Unihokeja.

Nie miał także lekko Jacek Bigus - prezes Podkarpackiego SZS – którego przekonywałem do gry z dziećmi na duże bramki, ale trafiłem na wyrozumiałe środowisko działaczy szczególnie z Mielca, Sanoka, Pustkowa, którzy poparli tę propozycję i od wielu lat gra w unihokeja nabrała poprawnego wymiaru.

Osobne podziękowania kieruję do dra Pawła Treflera - Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, który zgodził się, by siedziba Związku znalazła się na Uczelni w Przemyślu oraz dla prof. dra hab. inż. Tadeusza Markowskiego - Rektora Politechniki Rzeszowskiej, w której odbyło się zebranie założycielskie Związku, wszelkie spotkania związane z unihokejem na Podkarpaciu oraz szkolenia instruktorskie i zawody AZS w unihokeju.

Związek został powołany przez 3 Kluby AZS z Podkarpacia – Politechnikę Rzeszów, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Myślę, że to jest droga, którą powinno się rozwijać unihokej - poprzez uczelnie, na których są młodzi ludzie pełni pasji i optymizmu. Dla przykładu: logo PoZU stworzył student Grafiki z przemyskiej uczelni, członek sekcji unihokeja KU AZS PWSW Przemyśl, który realizował mój pomysł, by logo PoZU nawiązywało do AZS – (barwy biało-zielone), 100-lecia odzyskania niepodległości (barwy biało-czerwone) oraz województwa podkarpackiego (2 gryfy).


Projekt: Mateusz Bajera

Warto także podkreślić rolę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy - Jana Semkowa oraz Piotra Tomańskiego - ówczesnego wójta Gminy Żurawica, a także Lucjana Faca - przewodniczącego Rady Gminy Żurawica w latach 2006-2014, którzy dali się namówić w 2007 roku na zakup nowych band do unihokeja i wspierali moje pomysły rozwijające unihokej, a szczególnie Uczniowski Klub Sportowy ”Pancerni” Żurawica.

Dziękuję wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego na Podkarpaciu, którzy „bawią się” w unihokej, wspierali mnie mentalnie i swoim zaangażowaniem na kursach instruktorskich pokazywali, że ta droga ma sens i jest właściwa. Mam taką nadzieję i przekonanie, że większość moich kursantów będzie wspierać rozwój unihokeja w naszym pięknym województwie.

Na koniec, muszę podziękować mojej rodzinie, szczególnie moje żonie Marii, która musi znosić mój upór i chorobę zwaną unihokejem, na którą nie może znaleźć lekarstwa.

Zarząd Podkarpackiego Związku Unihokeja/PoZU/ reprezentują osoby ze środowiska unihokeja AZS z Rzeszowa, Sanoka i Przemyśla:

Prezes PoZU – Rafał Korczyński – KU AZS PWSW Przemyśl
V-ce Prezes PoZU – Ryszard Konieczny – KU AZS Politechniki Rzeszowskiej
Sekretarz PoZU – Bernadeta Sielska – KU AZS PWSW Przemyśl
Czł. PoZU – Mateusz Kowalski – KU AZS PWSZ Sanok
Czł. PoZU – Arkadiusz Rogowski – KU AZS Politechniki Rz./Pracownik TVP Rzeszów

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
dla moich unihokejowych znajomych
Rafał Korczyński - Prezes Podkarpackiego Związku Unihokeja