Polski Związek Unihokeja wraz z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu zaprasza na kurs instruktora unihokeja dla nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i animatorów z całej Polski. Kurs odbędzie się w formie spotkań weekendowych.

Program

Kurs realizowany będzie wg programu Polskiego Związku Unihokeja (konspekt kursu instruktora unihokeja: http://www.pzunihokeja.pl/zarzad-pzunihokeja/pzunihokeja/wydzia-szkolenia).

Każdy z uczestników po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzyma legitymację instruktora unihokeja.

Termin

Część ogólna: Nie będzie prowadzona.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instruktorzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin.

Część specjalistyczna:

08 – 09 grudnia 2018

15 – 16 grudnia 2018

*godziny i szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń.

Miejsce

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg

Organizatorzy

 • Polski Związek Unihokeja
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

Materiały

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma:

 • Legitymację instruktora unihokeja wydaną przez Polski Związek Unihokeja;
 • Książki do nauki do gry w unihokeja.

Koszty

 • Koszt całego kursu to 400 zł płatne na konto do 4 grudnia 2018 r.

Polski Związek Unihokeja
Al. Zwycięstwa 51
80-213 Gdańsk

konto bankowe: Raffeisen Polbank S.A. 16 1750 0012 0000 0000 3878 2258
z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko kursanta

 • Polski Związek Unihokeja wystawia Faktury
 • Opłata za wydanie legitymacji instruktora sportu 30 zł (konieczne będzie zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 5cm)

Zgłoszenia

Zgłoszenia (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu, data ur., aktywność sportowa) należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia  4 grudnia 2018 r.

Kadra części specjalistycznej

 • Tomasz Bogdański – trener Kadry Narodowej Kobiet U19 od roku 2016 oraz klubu MLUKS Jedynka Trzebiatów,
 • Paweł Ludwichowski – II trener Kadry Narodowej Kobiet od roku 2014 oraz w klubie Olimpia Osowa Gdańsk,
 • Jagoda Wieczorek – była Reprezentantka Polski Kobiet, zawodniczka klubu Olimpia Osowa Gdańsk, trener i instruktor,
 • Wojciech Czarnecki – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Unihokeja, sędzia klasy międzynarodowej od roku 2010.

KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA

I. Pełny program kursu (60 godzin + 4 godzinny egzamin)

 1. Część ogólna kursu (teoria) – nie będzie prowadzona.

Z części tej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instruktorzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin.

 1. Część specjalistyczna kursu – 60 godz., w tym:
 • Zajęcia teoretyczne – 22 godz.,
 • Zajęcia praktyczne – 38 godz.

II. Uczestnicy kursu

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Wykształcenie min. średnie,
 3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 wraz z późn. zm.) lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, wraz z późn. zm.)
 4. Ukończona część ogólna kursu (w ramach studiów lub innych kursów instruktorskich),
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 6. Brak przeciwwskazań lekarza do udziału w kursie.

III. Forma i zaliczenie kursu

 1. Zaliczenie części teoretycznej na podstawie obecności na zajęciach i pozytywnej oceny z testu pisemnego na temat techniki, taktyki, przepisów gry oraz zasad szkolenia dzieci i młodzieży
 2. Zaliczenie części praktycznej na podstawie aktywnej obecności na zajęciach praktycznych i pozytywnej oceny z opanowania podstawowych elementów techniki oraz z przeprowadzonych dwóch jednostek treningowych z nauczania techniki i taktyki unihokeja.

IV. Egzamin końcowy

 1. Egzamin będzie odbywał się przed komisją w skład, której przedstawiciele organizatora kursu oraz przynajmniej dwóch licencjonowanych trenerów unihokeja – komisja liczy minimum trzy osoby.
 2. Egzamin będzie obejmował zakres wiedzy przekazanej w trakcie kursu w ramach części specjalistycznej (wraz z zagadnieniami pedagogiki).
Attachments:
Download this file (Kurs-instruktorski-Kołobrzeg-2018-ZSEH.pdf)Kurs instruktora unihokeja - Kołobrzeg 2018[Kurs instruktora unihokeja - Kołobrzeg 2018]588 kB