Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Unihokeja działając na podstawie & 22 statutu podjął uchwałę 170 / 2010 z dnia 10 lipca 2010 roku w sprawie zwołania Walnego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniu 11września 2010 roku w sali konferencyjnej Motelu „Montana” w Wolsztynie - Karpicko, ul. Wczasowa 73.

Delegaci oraz zaproszeni goście na zjazd będą zakwaterowani w Motelu „Montana”, 64 – 200 Wolsztyn - Karpicko, ul. Wczasowa 73.

Jednocześnie informujemy, iż w oparciu o & 21 statutu Zarząd wyznaczył dwa terminy rozpoczęcia obrad:

I termin – godz. 13.00 – w przypadku obecności co najmniej połowy delegatów,

II termin – godz. 13.15– bez względu na ilość przybyłych delegatów.

Udział w Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać :

a) delegaci członków Polskiego Związku Unihokeja - według klucza ustalonego przez Zarząd Polskiego Związku Unihokeja - każdy członek Polskiego Związku Unihokeja ma prawo do zgłoszenia 1 delegata ( kluby uczestniczące w rozgrywkach w sezonie 2009 / 2010, posiadające opłacone wpisowe do rozgrywek lub nie uczestniczące w rozgrywkach, ale posiadające opłaconą składkę członkowską ) posiadający pełnomocnictwo Zarządu swojego klubu ( konieczna uchwała Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – przesłana listownie lub fax-em 068 / 3848306 do 03września 2010 roku )

b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja,

c) zaproszeni goście z głosem doradczym.


PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zjazdu Delegatów zwołanego na dzień 11września 2010 roku


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór :

a) Przewodniczącego Zjazdu,

b) Sekretarza,

c) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

d) Komisji Uchwał i Wniosków,
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów oraz Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Wystąpienia gości.
5. Przerwa 5-cio minutowa.
6. Rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego związku za okres 2006 – 2010,
b. sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2006 - 2010,
c. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2006 - 2010,
7. Podjęcie uchwał sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego związku za okres 2006 - 2010,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2006 - 2010,
c. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2006 - 2010,
d. udzielenia członkom zarządu związku absolutorium z wykonania obowiązków za okres 2006 – 2010.

8. Przerwa 5-cio minutowa.

9. Wybory Prezesa Polskiego Związku Unihokeja:
a. podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w wyborach prezesa Polskiego Związku Unihokeja,
b. przeprowadzenie wyborów.

10. Wybory nowego składu Zarządu:
a. informacja o obecnym składzie zarządu wraz z podjęciem stosownej uchwały,
b. podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania w wyborach składu zarządu związku,
c. przeprowadzenie wyborów.

11. Przerwa 5-cio minutowa,

12. Propozycje zmian w Statucie Związku wraz z podjęciem stosownej uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku &2 pkt. 1

13. Przedstawienie planu działania Zarządu na lata 2010 - 2014.

14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

17. Przyjęcie uchwał.

18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Polskiego Związku Unihokeja, korzystając z obecności przedstawicieli klubów w dniu 11 września 2010 roku po zakończeniu zjazdu w Sali konferencyjnej motelu „Montana” w Wolsztynie, ul. Wczasowa 73 odbędzie się również uroczystość XV lecia Polskiego Związku Unihokeja, a następnie spotkanie z przedstawicielami klubów poświęcone rozgrywkom w sezonie 2010 / 2011.

Polski Związek Unihokeja pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia wszystkich przedstawicieli klubów oraz zaproszonych gości od kolacji w dniu 11.09.2010 (sobota) do obiadu w dniu 12.09.2010 roku (niedziela).

Każdy członek Polskiego Związku Unihokeja ma prawo do zgłoszenia 1 delegata ( kluby uczestniczące w rozgrywkach w sezonie 2009 / 2010, posiadające opłacone wpisowe do rozgrywek lub nie uczestniczące w rozgrywkach, ale posiadające opłaconą składkę członkowską ) posiadający pełnomocnictwo Zarządu swojego klubu ( konieczna uchwała Zarządu klubu w sprawie wyboru delegata na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – przesłana listownie lub fax-em 068 / 3848306 do 03 września 2006 roku )

Ze względu na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie udziału fax-em 068 / 3848306 lub telefonicznie

068 / 3848306 do dnia 03 września 2010 roku ( z podaniem danych przedstawiciela klubu )

Treść listu...

Porządek Walnego Zjazdu Delegatów...

Regulamin Walnego Zjazdu Delegatów...

Lp.

Kluby uprawnione do zgłoszenia delegata na Walny Zjazd Delegatów1

UKS Absolwent Siedlec

2

UKS Alfa Borowa

3

Aligator UKS Chwarzno Gdynia

4

UKS Ambra Ołtarzew

6

UKS Atlas Gawłuszowice

7

UKS Bankówka Zielonka

8

UKS Błyskawica Niechanowo

9

UKS Ekolog Rumia

10

Energa Olimpia Osowa

11

UKS Fenomen Babimost

12

UKS Floorball Gorzów

13

KS Gorce Nowy Targ

14

KS Górale Nowy Targ

15

UKS Grześ Hrubieszów

16

UKS Jedynka Nowy Targ

17

UKS Jedynka Orzysz

18

MLUKS Jedynka Trzebiatów

19

UKS Junior Kębłowo

20

UKS Józefina Dziekanów

21

UKS Kwiatowe Gimnazjum 55 Poznań

22

UKS Lech Gdańsk

23

MMKS Nowy Targ

24

UKS Maratończyk Płociczno

25

SKS Mikołąjki Pomorskie

26

UKS 85 Mokotów Warszawa

27

UKS Multi 75 Killers Kraków

28

UKS Nowa Łódź

29

LUKS Nolet Żabi Róg

30

UKS Olimpia Łochów

31

UKS Orionek Ogorzeliny

32

UKS Orkan Ludźmierz

33

UKS Orlęta Warszawa

34

UKS Orły Suwałki

35

UKS Ósemka Wejherowo

36

UKS Pancerni Żurawica

37

TKKF Pionier Tychy

38

KS Politechnika Wrocław

39

UKS Prus Żary

40

SLU Sanok

41

UKS Skalny Nowy Targ

42

SP 73 Warszawa

43

EUKS Spartakus Sicienko

44

KS Szarotka Nowy Targ

45

UKS Świt Drzonków

46

GSZS Trzciel

47

PUKS 3 Trzebinia

48

UKS Wiatr Ludźmierz

49

WSU Wierzchowo

50

UKS Wyżyny Bydgoszcz

51

UKS Victoria Gułtowy

52

MUKS Zielonka

53

UKS Zryw Przykona