Komitet organizacyjny

Przewodniczący: 
Paweł Ludwichowski
+48 604 797 786
ludpawel[at]wp.pl

Członkowie komitetu:
Agata Jarzycka
Weronika Noga
Witold Czarnocki
Maciej Konieczka
Piotr Ludwichowski
Marcin Rudziński
Karol Ważny

Koordynator imprezy:
Weronika Noga
+48 696 999 429

Media i sponsorzy:
Piotr Ludwichowski
ludwich[at]wp.pl

Akredytacje:
Maciej Konieczka
+48 785 943 008
superfinalPZUh[at]gmail.com

Wolontariusze:
Agata Jarzycka