W dniu wczorajszym na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie odbyła się Konferencja Szkoleniowa - Nowoczesne Zajęcia SKS.

Fot. Szkolny Klub Sportowy

Jednymi z prelegentów byli polscy trenerzy aktualnego Mistrza Polski Kobiet: Paweł i Piotr Ludwichowscy. Organizatorem Konferencji był Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka. Głos zabrała również Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.

Do Warszawy przyjechało ponad 230 nauczycieli z całej Polski! Ich głównym celem było zdobycie dodatkowej wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Miło nam poinformować, że jednym z elementów konferencji był trening pokazowy, który przeprowadzili nasi trenerzy: Paweł i Piotr Ludwichowscy. Celem zajęć było doskonalenie podstawowych elementów techniki gry w unihokeja podczas gier i zabaw ruchowych.

Pełna relacja i galeria zdjęć ze spotkania:  tutaj.