Kochani fani unihokeja w Polsce i na świecie!

Zapraszamy do wypełniania formularza dla wolontariuszy i dołączenia do zespołu organizatorskiego zbliżających się Eliminacji Mistrzostw Świata Kobiet, które w dniach 30 stycznia - 3 lutego odbędą się w Gdańsku.

Zgłaszając się jako wolontariusz, możesz wybrać spośród aż 11 różnych funkcji, które można pełnić podczas trwania Eliminacji:
- Podawanie piłeczek (narożniki);
- Wprowadzanie drużyn na boisko;
- Asystowanie podczas ceremonii dekoracji;
- Obsługa stolika sędziowskiego;
- Sprzątanie trybun i szatni;
- Kierownik szatni drużyn (klucze, rozpiski, kontrola czystości);
- Pilnowanie ceremoniału oraz kontrola czasu;
- Asystent sali VIP;
- Team Guide;
- Kierowca;
- Asystent Press oficera.

Można również oczywiście wybrać konkretne dni i godziny, w jakich będziesz dostępny - wszystko tak, byś mógł elastycznie dopasować swoją wizytę w Gdańsku pod swoje potrzeby.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji turnieju - formularz dla wolontariuszy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/4L0lhFqCtg5PQFVV2

Przypominamy, że wszystkie szczegóły dotyczące Eliminacji MŚ w Gdańsku dostępne są na naszej podstronie - aby ją otworzyć, kliknij w poniższy baner:

WFCQ_Gdansk_2019_top


Dear floorball fans in Poland and around the world!

We invite you to fill in the form for volunteers and join the organizing team of the upcoming Women's World Floorball Championships Qualifications, which will take place in Gdansk on January 30 - February 3.

By volunteering, you can choose from as many as 11 different functions that you can perform during the WFCQ:
- Ball boy&girl (corners);
- Placing teams on the pitch;
- Assistance during the decoration ceremony;
- Support for the judges' table;
- Cleaning the stands and dressing rooms;
- Cloakroom manager (keys, struts, cleanliness control);
- Guarding ceremonial and time control;
- VIP hall assistant;
- Team Guide;
- Driver;
- Press officer Assistant.

Of course, you can also choose specific days and hours in which you will be available - all so that you can flexibly match your visit in Gdansk to your needs.

We invite everyone who is willing to help with organizing the tournament - a form for volunteers is available at: https://goo.gl/forms/4L0lhFqCtg5PQFVV2 

We would like to remind you that all details about the Women's World Floorball Championships Qualifications in Gdansk are available at our subpage - to open it, click on the banner below:

WFCQ_Gdansk_2019_top